OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Information in English

    

Ważne strony:

Reklama
Projekty Unijne

 OGŁOSZENIE

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Poroninie realizuje projekt systemowy "Integracja przez aktywność w Gminie Poronin" współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 w okresie:
 od 01.07.2014r do 30.06.2015


 Celem projektu jest zwiększenie liczby osób inkludowanych społecznie poprzez rozwój form aktywnej integracji
 Uczestnikom projektu oferujemy:
 * Indywidualne poradnictwo psychologiczne.
 * Indywidualne wsparcie asystenta rodziny.
 * Terapię psychospołeczną podczas wyjazdu integracyjnego.
 * Turnus rehabilitacyjny.
 * Sfinansowanie zajęć szkolnych.

 • w celu uzyskania informacji zapraszamy do: 
  Ośrodka Pomocy Społecznej 
  Dział Pomocy Środowiskowej
  ul. Piłsudskiego 15
  34- 520 Poronin 
  w godz. od 9.00 do 13.00
  lub do kontaktu telefonicznego pod nr tel. (18) 20 740 05, (18) 20 014 04
   

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Liczba miejsc jest ograniczona!!!

 

     ____________________________________________________________________________________________
W dniach 26 - 27 sierpnia 2013r odbył się w ramach projektu systemowego
"Integracja przez aktywność w Gminie Poronin"
wyjazd rekreacyjno-integracyjny. 

    
              W wyjeździe  organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie wzięło udział 18 rodzin z terenu naszej gminy. Podczas turnusu uczestnicy aktywnie uczestniczyli w terapii psychospołecznej połączonej z zajęciami aktywizacyjnymi. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach m.in. garncarstwa i ceramiki, origami. Podczas zajęć dla najmłodszych uczestników przygotowano różnorakie gry i zabawy oraz zapewniono opiekę wykwalifikowanych opiekunek. Wyjazd poprzez wspólne rodzinne spędzanie czasu umożliwił uczestnikom odbudowę i wzmocnienie relacji między członkami rodzin oraz otoczeniem, zwiększył motywację do zmian i zaufanie we własne siły. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z naszego wyjazdu.

 


 
 _______________________________________________________ Regulamin uczestnictwa w projekcie w 2013r

 „Integracja przez aktywność w Gminie Poronin”     ____________________________________________________________________________________________

 


  OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Poroninie realizuje projekt systemowy "Integracja przez aktywność w Gminie Poronin" współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 w okresie:
 od 01.01.2013r do 30.06.2015


 Celem projektu jest zwiększenie liczby osób inkludowanych społecznie poprzez rozwój form aktywnej integracji
 Uczestnikom projektu oferujemy:
 * Indywidualne poradnictwo psychologiczne.
 * Indywidualne wsparcie asystenta rodziny.
 * Terapię psychospołeczną podczas wyjazdu integracyjnego.
 * Turnus rehabilitacyjny.
 * Sfinansowanie zajęć szkolnych.

 • w celu uzyskania informacji zapraszamy do: 
  Ośrodka Pomocy Społecznej 
  Dział Pomocy Środowiskowej
  ul. Piłsudskiego 15
  34- 520 Poronin 
  w godz. od 9.00 do 13.00
  lub do kontaktu telefonicznego pod nr tel. (18) 20 740 05, (18) 20 014 04
   

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Liczba miejsc jest ograniczona!!!

 

____________________________________________________________________________________________

 

  

W dniach 27 - 29 sierpnia 2012r odbył się w ramach projektu systemowego
"Integracja przez aktywność w Gminie Poronin"
wyjazd rekreacyjno-integracyjny. 

    
              W wyjeździe  organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie wzięło udział 19 rodzin z terenu naszej gminy. Podczas turnusu uczestnicy aktywnie uczestniczyli w terapii psychospołecznej połączonej z zajęciami aktywizacyjnymi oraz poznawali historię poprzez zwiedzanie. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach m.in. garncarstwa i ceramiki, nauki pisania gęsim piórem czy produkcji ozdób. Dla rodzin przygotowano także różnorakie atrakcje: zwiedzanie z przewodnikiem zamku Czorsztyn, wycieczka  na zamek w Niedzicy połączona z rejsem gondolami po Zalewie Czorsztyńskim i zwiedzaniem Zapory, pokazy konne, spotkania z bractwem rycerskim, nauka strzelania z łuku oraz gry i zabawy dla dzieci. Wyjazd poprzez wspólne rodzinne spędzanie czasu umożliwił uczestnikom odbudowę i wzmocnienie relacji między członkami rodzin oraz otoczeniem, zwiększył motywację do zmian i zaufanie we własne siły. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z naszego wyjazdu.
 
 
 
 
      


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

    
    OGŁOSZENIE 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zaprasza do udziału w projekcie systemowym „Integracja przez aktywność w Gminie Poronin” realizowanym ze środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na okres od:

01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 Celem naszego projektu jest ograniczenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój form aktywnej integracji.


Jeżeli spełniasz poniższe kryteria:

 • - mieszkasz na terenie Gminy Poronin

 • - jesteś osobą zatrudnioną lub nieaktywną zawodowo

 • - opiekujesz się osobą zależną (dzieckiem bądź osobą starszą)

  serdecznie zapraszamy do:
  Ośrodka Pomocy Społecznej
  Dział Pomocy Środowiskowej
  ul. Piłsudskiego 15
  34- 520 Poronin
  w godz. od 9.00 do 13.00
  lub do kontaktu telefonicznego pod nr tel. (18) 20 740 05, (18) 20 014 04
  w celu uzyskania informacji.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Liczba miejsc jest ograniczona!!!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Regulamin uczestnictwa w projekcie w 2012r

Integracja przez aktywność w Gminie Poronin”


___________________________________________________________________________________________________


W dniach 23 - 25 sierpnia 2011r odbył się w ramach projektu systemowego
"Integracja przez aktywność w Gminie Poronin"
turnus rekreacyjno-wypoczynkowy. 
    
              W wyjeździe rekreacyjno-wypoczynkowym organizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie wzięło udział 20 rodzin z terenu naszej gminy. Podczas turnusu uczestnicy aktywnie uczestniczyli w terapii psychospołecznej połączonej z zajęciami aktywizacyjnymi oraz poznawali historię poprzez zwiedzanie. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach: produkcji i technik witrażu, garncarstwa i ceramiki, decoupage a także produkcji papieru czerpanego. Dla rodzin przygotowano także różnorakie atrakcje: zwiedzanie z przewodnikiem zamku Czorsztyn, wycieczka  na zamek w Niedzicy połączona z rejsem gondolami po Zalewie Czorsztyńskim i zwiedzaniem Zapory, pokazy konne, spotkania z bractwem rycerskim, pokazy i nauka tańca średniowiecznego oraz gry i zabawy dla dzieci. Wyjazd poprzez wspólne rodzinne spędzanie czasu umożliwił uczestnikom odbudowę i wzmocnienie relacji między członkami rodzin oraz otoczeniem, zwiększył motywację do zmian i zaufanie we własne siły. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z naszego wyjazdu.
                


      

  

    

   

   
 
    

  
 


 
________________________________________________________________________________________________________________________________
 

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie informuje, że w dniu 31 marca 2011r została zakończona rekrutacja do projektu systemowego "Integracja przez aktywność w Gminie Poronin".  Zakwalifikowane rodziny z terenu Gminy Poronin skorzystają w ramach projektu z poradnictwa psychologicznego, wsparcia asystenta rodziny ponadto zorganizowany zostanie turnus rekreacyjny, podczas którego uczestnicy wezmą udział w terapii psychospołecznej.
        W roku 2012 OPS w Poroninie organizuje kolejną edycję projektu, zapraszamy do udziału rodziny z terenu naszej gminy.
      
  ____________________________________________________________________________________________________

Regulamin uczestnictwa w projekcie w 2011r

Integracja przez aktywność w Gminie Poronin”
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Dnia 17 grudnia 2010r odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy
"Integracja przez aktywność w Gminie Poronin".
____________________________________________________________________________________________________

W dniach 23 - 27 sierpnia 2010r odbył się w ramach projektu systemowego
"Integracja przez aktywność w Gminie Poronin"
turnus integracyjny.
 
        Podczas wyjazdu rekreacyjno - integracyjnego w ramach instrumentów aktywnej integracji została zastosowana względem uczestników terapia psychospołeczna. Celem wyjazdu było przybliżenie wydarzeń historycznych jako żywej lekcji historii, budzącej poczucie tożsamości narodowej i postawy patriotycznej. Uczestnicy mieli możliwość poznania pozytywnych wzorców osobowych opartych na etosie rycerskim.  Działania, które podjął Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie zostały w pełni zrealizowane, u uczestników nastąpiło znaczne podniesienie ich samooceny i poczucia własnej wartości, zostali zmotywowani do większej samodzielności w działaniu, są bardziej aktywni, a ich funkcjonowanie psychoruchowe uległo poprawie. Zakończeniem projektu w roku 2010 będzie zorganizowanie w miesiącu grudniu spotkania podsumowującego.
 
 
 


 


 


____________________________________________________________________________________________________
 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Integracja przez aktywność w Gminie Poronin”

______________________________________________________________________________________
Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie realizował w 2008r. projekt systemowy pt. Integracja przez aktywność w Gminie Poronin. 
 
BlueBusiness by luka@kujawa.biz